Przejdź do treści

Czysty start dla upraw rzepaku dzięki opryskowi przedsiewnemu preparatem Roundup

  • Marzec 25, 2019

Czysty start dla upraw rzepaku dzięki opryskowi przedsiewnemu preparatem Roundup

W przypadku odmian rzepaku wykazano, że odmiany hybrydowe marki Dekalb dają dorodne, dobrze ukorzenione rośliny o największej odporności na niekorzystne warunki. W odniesieniu do zwalczania zachwaszczenia Roundup wykazał udowodnioną skuteczność w długoterminowej kontroli powszechnie występujących chwastów utrudniających wschody i wzrost rzepaku. Połączenie tych dwóch elementów – przedsiewnego oprysku preparatem Roundup, a następnie wysiewu odmian hybrydowych Dekalb – zapewnia najbardziej korzystny czas wschodu rzepaku w najczystszym stanowisku.

Aby zapewnić jednolite wschody i równomierny wzrost uprawy rzepaku, gleba w momencie siewu i na wczesnym etapie wzrostu roślin musi być dobrej jakości i możliwie jak najlepiej odchwaszczona. Przedsiewny oprysk preparatem Roundup umożliwia odpowiednie przygotowanie podłoża, zwalczenie chwastów wieloletnich i zmniejszenie populacji chwastów jednorocznych. Ponadto oprysk wyraźnie przyczynia się do pełnych wschodów upraw rzepaku. Dowiedz się więcej o głównych korzyściach płynących z oprysku Roundup przed wysiewem rzepaku, zleceniach dotyczących stosowania oraz najlepszych odmian hybrydowych DK w celu zapewnienia odpowiedniego wschodu rzepaku:

Korzyść 1: Pomyślne wschody rzepaku

  • Przedwschodowy oprysk preparatem Roundup umożliwia szybsze i bardziej równomierne wschody upraw oraz ich lepszy wzrost z powodu braku konkurencji w postaci chwastów i lepszej struktury gleby.

 

Skuteczność przedwschodowego oprysku preparatem Roundup w zapewnianiu dobrych wschodów rzepaku
Wykres 1. Najlepsze wyniki dla wschodów rzepaku uzyskano po przedsiewnym oprysku preparatem Roundup z następującą po nim orką (1800 g/ha glifosatu; Roundup 450, 4l/ha). Zwalczany chwast: Cirsium arvense. Orkę przeprowadzono na 1 dzień przed siewem.
Źródło: zakontraktowane badanie niezależne, Hanságpuszta, Węgry, 2018 r.

 

Korzyść 2: Skuteczne zwalczanie chwastów w uprawach rzepaku

  • Przedsiewny oprysk preparatem Roundup umożliwia optymalne zwalczanie chwastów jednorocznych i wieloletnich hamujących wzrost rzepaku.
  • Zastępując odchwaszczanie mechaniczne, oprysk przedsiewny pozwala zachować wilgotność i zawartość materii organicznej w glebie. Każda orka powoduje odparowanie wilgoci równej 3-5 mm opadów.
  • Oprysk w połączeniu z orką zwiększa również skuteczność wybranych herbicydów powschodowych.

 

Porównanie łącznej skuteczności zwalczania ostrożenia polnego w uprawie rzepaku
Wykres 2. Najlepsze wyniki zwalczania chwastów uzyskano przy połączeniu oprysku przedwegetacyjnego preparatem Roundup (1800 g/ha glifosatu; Roundup 450, 4l/ha), z następującą po nim orką oraz powschodowym zastosowaniu herbicydu. Orkę przeprowadzono na 1 dzień przed siewem. Oprysk powschodowy: zastosowano gotową mieszaninę chlopyralidu+pikloramu+aminopyralidu w dawce wskazanej na opakowaniu.
Źródło: zakontraktowane badanie niezależne, Hanságpuszta, Węgry, 2018 r.

 

Porównanie skuteczności oprysku
Rys. 1 (po lewej). Nieopryskane. Uprawa rzepaku w jeden miesiąc po siewie opanowana przez Cirsium arvense. Orkę płytką przeprowadzono na 1 dzień przed siewem.
Rys. 2 (po prawej). Uprawa rzepaku w jeden miesiąc po siewie. Uprawa po oprysku preparatem Roundup (1800 g/ha glifosatu, Roundup 450, 4l/ha) 3 dni przed siewem. Orkę płytką przeprowadzono na 1 dzień przed siewem.
Źródło: zakontraktowane badanie niezależne, Tatabánya, Węgry, 2018 r

 

Korzyść 3: Szybkie rozpoczęcie uprawy

  • Przygotowanie podłoża lub siew można przeprowadzić 2-3 dni po oprysku przedsiewnym preparatem Roundup bez utraty skuteczności.
  • Metoda szybsza niż mechaniczne zwalczanie chwastów – oszczędność czasu w okresie letnim.
Skuteczność przedsiewnego oprysku preparatem Roundup 3 dni przed siewem rzepaku w zwalczaniu ostrożenia polnego
Wykres 3. Przedwschodowy oprysk preparatem Roundup okazał się najbardziej skuteczną metodą zwalczania Cirsium arvense w uprawie rzepaku. Orkę przeprowadzono na 1 dzień przed siewem. Źródło: Zakontraktowane badanie niezależne, Tatabánya, Węgry, 2018 r. 1800 g/ha glifosatu (Roundup 450, 4l/ha)

 

Zalecenia dotyczące przedwschodowego oprysku preparatem Roundup przed siewem rzepaku:

Dla uprawy tradycyjnej:

W celu przygotowania podłoża pod rzepak przeprowadzić minimalną wymaganą orkę. Zastosować preparat Roundup w zalecanej dawce po pełnym wschodzie chwastów. W przypadku zagęszczenia gruntu z powodu intensywnych opadów, przed siewem wykonać orkę płytką, zachowując co najmniej 5-dniowy odstęp od oprysku preparatem Roundup przeciw chwastom wieloletnim i 2-dniowy w przypadku chwastów jednorocznych.

Dla uprawy konserwującej:

Zastosować preparat Roundup w zalecanej dawce po pełnym wschodzie chwastów na 2-5 dni przed siewem rzepaku. Stosować pestycydy w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i informacją o produkcie. Roundup jest znakiem handlowym Grupy Bayer.

 

DK Extract

DK Extract

Esencja stabilności i plonowania. 116% wzorca - Doświadczenia Rejestrowe COBORU 2015

DK EXTRACT jest to odmiana mieszańcowa o średniowczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Charakteryzuje się optymalnym tempem wzrostu roślin przed zimą oraz bardzo wysoką stabilnością plonowania w różnych warunkach glebowych. Wyróżnia się bardzo dobrą zimotrwałością, co w połączeniu z najwyższym potencjałem plonowania, podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz bardzo dobrą tolerancją na choroby(suchą zgniliznę kapustnych – gen RLM-7 i choroby podstaw łodyg) czyni z niej czołowy produkt wśród dostępnych na rynku odmian rzepaku ozimego.

DK Extime

DK Extime

Bardzo wysoki potencjał oraz stabilność plonowania. DK EXTIME to nowa odmiana mieszańcowa, zarejestrowana w Wielkiej Brytani w 2017 roku. Wykazała się ona bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowania podczas doświadczeń przeprowadzonych w całej Europie, dzięki takim cechom jak: bardzo dobry rozwój roślin przed zimą, bardzo dobra zimotrwałość, oraz bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7 i -3).

 

DK Exception

DK Exception

Nr 1 w doświadczeniach Rozpoznawczych COBORU 2015 - 112% wzorca Odmiana rzepaku ozimego charakteryzująca się bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowania.

DK Platinum

DK Platinium

Najwyższe plony rzepaku bez kompromisów - również na polach porażonych kiłą kapusty Odmiana rzepaku ozimego tolerancyjna na kiłę kapusty. Najwyższy potencjał plonowania w segmencie.

 

DK Impression CL

DK Impression CL

Niezawodna wydajność! Odmiana rzepaku ozimego do uprawy w technologii Clearfield.

DK Implement CL

DK Implement CLM

Wczesny start, bardzo dobra zimotrwałość.

DK IMPLEMENT CL to nowa, wczesna odmiana rzepaku ozimego przeznaczona do uprawy w technologii Clearfield – jest odporna na substancję czynną Imazamox. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem oraz dobrą zimotrwałością, jak również wczesnym ruszeniem wegetacji wiosennej oraz wysokim plonem. Cechuje ją również wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

Nasze produkty stanowią idealne narzędzie w walce z chwastami na polach uprawnych, w sadach, szkółkach leśnych, użytkach zielonych czy terenach przemysłowych.
Roundup jest tylko jeden!

Gdzie kupić?