Przejdź do treści

Podpis wydawcy

 

 

Bayer – Crop Science
Monsanto Polska Sp. z.o.o

Al. Jerozolimskie 158, 02-326, Warszawa, Polska

Numer NIP: 5261013151

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS nr 0000027649

Wysokość kapitału zakładowego: 72.421.000,00 PLN

 

INFOLINIA Nasiona:

+48 600 294 400

(dotyczy nasion kukurydzy i rzepaku ozimego)

 

INFOLINIA Chemia:

+48 22 395 65 09 czynna w godzinach 9.00-17.00

 

Infolinia Premiumbox:

+48 692 471 466 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00

 

 

 

Nasze produkty stanowią idealne narzędzie w walce z chwastami na polach uprawnych, w sadach, szkółkach leśnych, użytkach zielonych czy terenach przemysłowych.
Roundup jest tylko jeden!

Gdzie kupić?