Przejdź do treści

Roundup® Flex 480

Roundup® Flex 480

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie.

Przeznaczonym jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Roundup® Flex 480

Najważniejsze właściwości

Skoncentrowany

Wyższa koncentracja 480 g/l glifosatu skraca minimalny okres od zabiegu do deszczu – 1 godzina.

Wysoka skuteczność

Skuteczny także w zmiennych warunkach pogodowych. Hamuje wzrost i rozwój chwastów w ciągu 1 doby.

Uprawa od 24h po zabiegu

W przypadku chwastów jednorocznych, możliwość uprawy od 24 godzin po zabiegu.

Uprawa od 5 dni po zabiegu

W przypadku chwastów wieloletnich, możliwość uprawy od 5 dni po zabiegu.

Szczegóły produktu

Roundup® Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Tabela - uprawa

Tabela - chwasty wrażliwe

UWAGA!

Zwalczanie chwastów uniemożliwiających zbiór

Zabieg można przeprowadzaić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Desykacja

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości do zbioru.

Roundup® Flex 480 jest dostępny w opakowaniach:

Opakowanie (l/g) Jednostka Ilości w kartonie Ilości na palecie
a'1 litr 12L 720L
a'5 litr 20L 800L
a'15 litr - 720L
a'200 litr - 800L

Oryginalne opakowania mają wiele zalet, a wśród nich:

  • uchwyt umożliwiający wygodne trzymanie
  • etykietę zawierającą szczegółowe informacje wraz z podstawowymi parametrami
  • uchwyt od spodu ułatwiający nalewanie
  • patent Monsanto ,,anti-glug system’’ i duży otwór szyjki z zasysaniem powietrza umożliwiający płynne nalewanie bez pęcherzy
  • kalibrację umożliwiającą łatwe odmierzanie
  • zaokrąglone zakończenie szyjki, dzięki któremu nie pozostaje w niej ciecz

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0°C - 30°C. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.