Przejdź do treści

Skuteczność preparatów opartych na glifosacie

  • Lipiec 25, 2018

Skuteczność preparatów opartych na glifosacie

Skuteczność preparatów opartych na glifosacie po wycofaniu najpopularniejszego wspomagacza na rynku polietoksylowaną aminę łojową – talloaminę.

Zatrudniono niezależną firmę badawczą, która przeprowadziła profesjonalne doświadczenie w warunkach polowych.

W tym celu porównano 9 dostępnych na rynku europejskim formulacji w tym również w Polsce, w stosunku do produktu Roundup Flex 480: 6 produktów na bazie estrów fosforanów alkilowych (APE), 2 produkty na bazie alkilobetainy (Betaina) i 1 produkt na bazie alkilopoliglukozydu (APG). Wszystkie produkty były wolne od polietoksylowanej aminy łojowej, o różnym stężeniu glifosatu w formie soli IPA(360 g/L- 490 g/L).

Jedynie produkt Monsanto oparty był na soli potasowej. Skuteczność została przetestowana na samosiewach rzepaku, z bardzo wyrównanym pokryciem powierzchni pola. Oprysk wykonano 11 września w fazie 4 liści, gdy rośliny miały 15-20 cm. Dla wszystkich formulacji zastosowano tą samą dawkę - 540 g glifosatu na 1 ha. Aby być obiektywnym przy ocenie wyników, zdecydowano opierać się na wskaźnikach wegetacji roślin tzw. NDVI, określanych przez kamerę wielospektralną wspomaganą przez drona. NDVI określa kondycję rośliny poprzez pomiar odbicia światła czerwonego i światła podczerwonego. W praktyce oznacza to, że im więcej koloru czerwonego tym większa skuteczność danego produktu.

Pomiar odbicia światła

 

Pomiar odbicia światła

Na załączonych zdjęciach możecie Państwo zobaczyć różnice w skuteczności testowanych preparatów zarejestrowane przy pomocy standardowej kamery (obraz widoczny ludzkim okiem) oraz przy pomocy kamery wielospektralnej (obraz cyfrowy przeliczony na współczynniki NDVI).

Różnice skutczności testowanych produktów

 

Średnie wskaźniki NDVI


Doświadczenie przeprowadzone na Kujavach, Czeska Republika 2017r.

Po 32 dniach od zabiegu stwierdzono istotne różnice w skuteczności działania poszczególnych formulacji.

Jak widać produktem o najwyższej skuteczności okazał się Roundup Flex 480. Potwierdza to 4 dekady doświadczenia Monsanto w rozwijaniu najwyższej jakości formulacji opartych na glifosacie. Począwszy od wprowadzenia TransSorb® technology Monsanto konsekwentnie udoskonala kolejne generacje wprowadzanych produktów.

Produkty z rodziny Roundup zapewniają nie tylko wysoką skuteczność zwalczania  chwastów, ale również oferują nową jakość stosowania glifosatu: bardzo dobre działanie nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych w zakresie od 0°C do 30°C, krótki czas pomiędzy opryskiem a uprawą pola, godzina od aplikacji do opadu deszczu nie zmniejszająca jego skuteczności, łatwość użycia, mniejsza tendencja do znoszenia kropli, duże możliwości aplikacji – szeroka etykieta rejestracyjna czy łatwość w bezpiecznym użytkowaniu.

Mamy nadzieję, że znajomość aktualnej sytuacji na rynku glifosatów pozwoli Państwu na świadomy wybór najskuteczniejszego rozwiązania, a tym samym zapewni optymalne wykorzystanie zainwestowanych nakładów.

Nasze produkty stanowią idealne narzędzie w walce z chwastami na polach uprawnych, w sadach, szkółkach leśnych, użytkach zielonych czy terenach przemysłowych.
Roundup jest tylko jeden!

Gdzie kupić?