Przejdź do treści

Skuteczność preparatów opartych na glifosacie po wycofaniu tallowaminy

 

Skuteczność preparatów opartych na glifosacie po wycofaniu najpopularniejszego wspomagacza na rynku polietoksylowaną aminę łojową – talloaminę.

Znany jest fakt wycofania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszystkich środków ochrony roślin na bazie glifosatu zawierających w swoim składzie polietoksylowaną aminę łojową jako składnik formulacji. Decyzja ta jest skutkiem rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (EU) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 roku stwierdzającym w Artykule 1, że „Państwa Członkowskie powinny poczynić starania, aby ich produkty oparte na glifosacie wolne były od polietoksylowanej aminy łojowej” (numer CAS 61791-26-2).

Wycofana tallowamina w Unii Europejskiej została zastąpiona trzema głównymi grupami wspomagaczy: estrem fosforanów alkilowych (APE); alkilopoliglukozydem (APG) i alkilobetainą (Betaina).

Wspomagacze te różnią się zasadniczo skutecznością w zwalczaniu chwastów w stosunku do starej tallowaminy. Sytuacja, w której wszystkie produkty generyczne działały bardzo podobnie (w zależności od ilości wspomagacza w formulacji), jest już przeszłością. Aktualnie produkty różnią się zarówno typem adjuwanta, jak również jego ilością. Te różnice mają zasadniczy wpływ na uzyskiwane efekty w zwalczaniu chwastów.

Aby przybliżyć użytkownikom w sposób jednoznaczny różnice w efektywności nowych wspomagaczy, Monsanto postanowiło przeprowadzić obiektywny test skuteczności.

Zatrudniono niezależną firmę badawczą, która przeprowadziła profesjoinalne doświadczenie w warunkach polowych. W tym celu porównano 9 dostępnych na rynku europejskim formulacji w tym również w Polsce, w stosunku do produktu Roundup PowerMax 720: 6 produktów na bazie estrów fosforanów alkilowych (APE), 2 produkty na bazie alkilobetainy (Betaina) i 1 produkt na bazie alkilopoliglukozydu (APG). Wszystkie produkty były wolne od polietoksylowanej aminy łojowej, o różnym stężeniu glifosatu w formie soli IPA(360 g/L- 490 g/L). Jedynie produkt Monsanto oparty był na soli potasowej.

Skuteczność została przetestowana na samosiewach rzepaku, z bardzo wyrównanym pokryciem powierzchni pola. Oprysk wykonano 11 września w fazie 4 liści, gdy rośliny miały 15-20 cm. Dla wszystkich formulacji zastosowano tą samą dawkę - 540 g glifosatu na 1 ha.

Aby być obiektywnym przy ocenie wyników, zdecydowano opierać się na wskaźnikach wegetacji roślin tzw. NDVI, określanych przez kamerę wielospektralną wspomaganą przez drona. NDVI określa kondycję rośliny poprzez pomiar odbicia światła czerwonego i światła podczerwonego. W praktyce oznacza to, że im więcej koloru czerwonego tym większa skuteczność danego produktu.

Skuteczność – doświadczenie

Próba

  • Niezależny usługodawca otrzymał zlecenie przeprowadzenia próby
  • Skuteczność badano na samosiewach rzepaku –z bardzo jednorodnym rozłożeniem roślin na całym polu
  • Aplikacja: 11 września, faza 4 liści, rośliny 15–20 cm
  • Dawka: 540 g glifosatu na hektar
  • Ocena z użyciem drona wyposażonego w aparat multispektralny do określenia wskaźników wegetacyjnych roślin

 


Doświadczenie przeprowadzone na Kujavach, Czeska Republika 2017r.

 

Na załączonych zdjęciach możecie Państwo zobaczyć różnice w skuteczności testowanych preparatów zarejestrowane przy pomocy standardowej kamery (obraz widoczny ludzkim okiem) oraz przy pomocy kamery wielospektralnej (obraz cyfrowy przeliczony na współczynniki NDVI).

 

Ortofotomapa

 

Obraz NDVI

 

 

 

Wyniki oceny

Oko ludzkie nie jest idealnym narzędziem do oceny prób. W celu zachowania obiektywności oceny postanowiliśmy opierać się na porównaniu wskaźników wegetacyjnych (NDVI) określonych przy użyciu drona wyposażonego w aparat multispektralny. Wskaźnik NDVI określa stan rośliny, mierząc odbicie światła czerwonego (pochłanianego przez roślinę w pełnym procesie foto- syntezy) i światła podczerwonego (pochłanianego przez chorujące rośliny, ale odbijanego w większości przez zdrowe rośliny).

Średnie wskaźniki NDVI dla wszystkich produktów 32 dni po pierwszej aplikacji

 


Doświadczenie przeprowadzone na Kujavach, Czeska Republika 2017r

 

Po 32 dniach od zabiegu stwierdzono istotne różnice w skuteczności działania poszczególnych formulacji. Jak widać produktem o najwyższej skuteczności okazał się Roundup PowerMax 720. Potwierdza to 4 dekady doświadczenia Monsanto w rozwijaniu najwyższej jakości formulacji opartych na glifosacie. Począwszy od wprowadzenia TransSorb® technology Monsanto konsekwentnie udoskonala kolejne generacje wprowadzanych produktów.

Produkty z rodziny Roundup zapewniają nie tylko wysoką skuteczność zwalczania chwastów, ale również oferują nową jakość stosowania glifosatu: bardzo dobre działanie nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych w zakresie od 0℃ do 30℃, krótki czas pomiędzy opryskiem a uprawą pola, godzina od aplikacji do opadu deszczu nie zmniejszająca jego skuteczności, łatwość użycia, mniejsza tendencja do znoszenia kropli, duże możliwości aplikacji – szeroka ety- kieta rejestracyjna czy łatwość w bezpiecznym użytkowaniu.

 

Mamy nadzieję, że znajomość aktualnej sytuacji na rynku glifosatów pozwoli Państwu na świadomy wybór najskuteczniejszego rozwiązania, a tym samym zapewni optymalne wykorzystanie zainwestowanych nakładów.

 

 

Nasze produkty stanowią idealne narzędzie w walce z chwastami na polach uprawnych, w sadach, szkółkach leśnych, użytkach zielonych czy terenach przemysłowych.
Roundup jest tylko jeden!

Gdzie kupić?